۰
يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۸۵

گالری ابن سینا در سایت کانون افتتاح شد.

همگان اذعان دارند که ابن سینا در مقطعی مهم و تعیین کننده به مدد اندیشه دنیای غرب رفت و تاثیر تعیین کننده بر آرای متفکران سده های میانه داشت. بسیاری از پژوهشگران فلسفی غرب، هنوز در زوایای آرای او کند و کاو میکنند. با این حال، ایرانیان نسبت به این مفخر بزرگ آنقدر کاهلی ورزیدند- تا آنجا که حتی غربیان او را "فیلسوف عرب" میخوانند؛ تازیان که جای خود دارند.
گالری ابن سینا در سایت کانون افتتاح شد.
سایت کانون افتخار دارد در این مرحله با نمایش آثار عمدتا خارجی، گالری ابن سینا را افتتاح نماید. کانون دست یاری به سوی هنرمندان کشورمان بویژه هنرمندان جوان برای ارسال آثار خود در موضوع ابن سینا، دراز میکند. باشد تا بیشترین مجموعه هنری در موضوع ابن سینا از سوی خود ایرانیان، ظهور یابد.
برای دیدن گالری ابن سینا کلیک کنید
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *