خواندنی ها
ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
افلاطون‌ و ناسزاهاي‌ نيچه‌ و پوپر!
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۸۷
این مطلب، فلسفی نیست، اما...
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۵
نامه‌ داريوش‌ شاه‌ به‌ هراكليت‌ و جواب‌ هراكليت‌
يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵
هراكليت‌ شگفت‌انگيز
يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵
يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵
شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۵