گالری عکس
ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
گالری کنایه واره ( تمثیل ) غار افلاطون-1  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸۷
« plato Gallery » گالری افلاطون  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۷
«Avicenna Gallery 2» گالری ابن سینا 2  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۶
گزارش تصویری سخنرانی مراد فرهادپور در نشست ماهیانه کانون  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
يکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۵
گزارش تصویری سخنرانی دکتر شهابی درباره فلسفه و بحران غرب (عکاس: ساغر امیر عظیمی)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
يکشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵