فيلسوفان امروز ايران
ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
۱۲
علامه محمدحسین طباطبایی (زاده ۱۲۸۱ خورشیدی در تبریز، درگذشته ۲۴ آبان ۱۳۶۰ در قم)
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
سید حسین نصر
چهارشنبه ۲ فروردين ۱۳۸۵
دکتر شهرام پازوکی
چهارشنبه ۲ فروردين ۱۳۸۵
چهارشنبه ۲ فروردين ۱۳۸۵
سيد جلال‌الدين‌ مجتبوي‌
چهارشنبه ۲ فروردين ۱۳۸۵
فتح الله مجتبایی
چهارشنبه ۲ فروردين ۱۳۸۵
سید احمد فردید (۱۲۸۹-۱۳۷۳)
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
پرویز ضیاء شهابی
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
داريوش‌ شايگان‌
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
عبدالکریم سروش
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
عبدالله جوادی آملی
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
محمدتقي‌ جعفري‌
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۵
۱۲