آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
۱۲
کانال رسمی کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت راه اندازی شد
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
تشکیل حلقه های گفت و گوی فلسفی در شهرستان ها
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۹
دعوت به همکاری افتخاری
چهارشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۹
جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۸۸
سالن اجتماعات کانون افتتاح شد
يکشنبه ۱۴ تير ۱۳۸۸
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۷
پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۸۷
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۷
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۷
دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۶
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۶
يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۸۶
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۶
چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۶
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۶
يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۸۶
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۶
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۸۶
يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۵
۱۲