آرشيو اخبار
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
حقیقت؟!
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
فلسفیدن !
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۹
در ارزوی لذت علم !
شنبه ۳ مهر ۱۳۸۹
چشم سوم !
يکشنبه ۶ تير ۱۳۸۹
در تصویر ، جمعی از شرکت کنندگان را که عازم محل کنفرانس هستند ، مشاهده می نمایید ایده پرداز (Jud Evans)
چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۸۹
تضاد آرامش با شادي ؟!
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۸۸
شام مراقبه اي !
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۸
ديوانگي يا انديشمندي ؟
شنبه ۲ خرداد ۱۳۸۸
راز خوشبختي !
سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۸
دكارت در آخرت !
شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۸۸
گربه شرودينگر !
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۷
اطاق فكر
يکشنبه ۸ دی ۱۳۸۷
بيمار فلسفي !
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۸۷
خیلی رندی !
يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۷
لعنتی ؟
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۸۷
این تنگ، فقط جای گفت و گوی فلسفی است!
يکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۶
ویتگنشتاین کوچولو در کنار چرتکه استاد!
جمعه ۹ شهريور ۱۳۸۶
القاعده؛ فاشیست یا آنارشیست؟
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۸۵
نيچه، مسيحيت و عيسي مسيح
سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۸۵
كانت‌ و هيولايِ ارسطوييِ اشكال‌ قياس‌
سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۵